Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Uczeń z autyzmem i zaburzeniami rozwoju w szkole ogólnodostępne j- jak wspomagać ucznia, nauczyciela i rodzica? (warsztaty)Program:
  1. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.
  2. Skuteczne metody i techniki postępowania w pracy z uczniem z autyzmem i zaburzeniami rozwoju.
  3. Współpraca z rodzicami ucznia z autyzmem.
  4. Jak wzmacniać ucznia w szkole?

Terminy realizacji:
14-02-2020 w godz. 14.30-18.00
15-02-2020 w godz. 08.00-15.00

Cena: 120,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele
Liczba godzin: 12
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka
Prowadzący: Julita Migdał-Gadaj - nauczyciel wspomagający, specja