Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Uczeń z doświadczeniem migracji w zespole klasowym (seminarium online)Program:
1.Wspieranie szkół przyjmujących dzieci uchodźców z Ukrainy.
2.Tworzenie i praca w oddziałach przygotowawczych.
3.Dobre praktyki z doświadczenia nauczyciela języka polskiego jako obcego.
4.Rozwijanie kompetencji międzykulturowych.

Terminy realizacji:
21-04-2022 w godz. 17.15-18.45

Cena: 0 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Małgorzata Wdowczyk
Prowadzący: dr Alina Szulgan