Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Uczenie się przez eksperymentowanie: pytaj, doświadczaj, wnioskuj (warsztaty)Program:
  1. Planowanie i wykonywanie prostych eksperymentów.
  2. Pytania, które kształcą ciekawość poznawczą uczniów.
  3. Poznanie naukowe w realizacji podstawy programowej.

Terminy realizacji:
13-11-2018 w godz. 14.30-17.45
20-11-2018 w godz. 14.30-17.45

Cena: 80,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Tamara Kozikowska
Prowadzący: Tamara Kozikowska