Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Uczymy się zasad zachowania w internecie

Liczba godzin: 1
Prowadzący: Irena Kaczmarowska