Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Uwolnione przedszkola - powrót do normalnościProgram:

Zasady funkcjonowania przedszkola w oparciu o wytyczne GIS, MZ i MEN - dyskusja

Działania podejmowane przez dyrektorów przedszkoli minimalizujące zagrożenie zakażeniem koronawirusem. Praktyczne rozwiązania - dyskusja

Organizacja procesu opieki nad dzieckiem i zdalnej edukacji. Praktyczne rozwiązania - dyskusja

Potrzeby dyrektorów wynikające z realizacji zadań organizacyjnych i edukacyjnych  w uwalnianych przedszkolach - dyskusja


Terminy realizacji:
28-05-2020 w godz. 14.00-15.00

Cena: 0,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: dyrektorzy przedszkoli
Liczba godzin: 1
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Jolanta Kolibowska