Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Vademecum dyrektora na starcie (seminarium)Program:
  1. Prawo oświatowe i nadzór pedagogiczny dyrektora.
  2. Sprawy kadrowe, budżet i finansowanie placówki.
  3. Współpraca szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
  4. Promocja placówki i wypalenie zawodowe nauczycieli.
  5. Coachig w pracy dyrektora.

Terminy realizacji:
25-10-2019 w godz. 14.00-17.00

Cena: 40,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: dyrektorzy o stażu 0-4 lat
Liczba godzin: 40
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński
Prowadzący: Dariusz Jałoszyński