Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Vademecum dyrektora szkoły/ placówki (seminarium)Program:

1 Rozwijanie kompetencji czytelniczych i informatycznych - 24.01.2017 r.

2 Kształcenie i monitorowanie umiejętności kluczowych - 23.03.2017 r. - seminarium poprowadzi Anna Jurewicz

Program:

- Co to jest efekt motyla i jaki ma związek z kompetencjami kluczowymi.

- Po co nam kompetencje kluczowe - jak zmienia się edukacja, jak zmienił się świat?

- Czym jest kompetencja i dlaczego kluczowa?

- Jak i kiedy kształtować kompetencje kluczowe?

- Jak wspierać szkoły i nauczycieli w kształtowaniu kompetencji kluczowych? - procesowe wspomaganie i sieci nauczycielskie.

3 Model doradztwa edukacyjno - zawodowego w strategii zarządzania edukacją - 25.04.2017 r.


Terminy realizacji:
24-01-2017 w godz. 10.00 - 12.00
23-03-2017 w godz. 10.00 - 13.00
25-04-2017 w godz. 10.00 - 13.00

Cena: forma bezpłatna zł
Adresat: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin: 12
Kierownik formy: Tamara Kozikowska
Prowadzący: Anna Jurewicz