Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

W krainie książek dla dzieci

Liczba godzin: 2
Prowadzący: nauczyciele bibliotekarze