Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Warsztat informacyjno-bibliograficzny biblioteki na przykładzie Biblioteki Pedagogicznej KPCEN

Liczba godzin: 2
Prowadzący: nauczyciele bibliotekarze