Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

warsztaty metodyczne z Kartami GrabowskiegoProgram:

1. Ogólna metodyka pracy z Kartami Grabowskiego w szkole

2. Tabliczka mnożenia - ćwiczenia praktyczne

3. Dodawanie i odejmowanie - ćwiczenia praktyczne

4. Gry logiczne - ćwiczenia praktyczne

5. Bączek Matematyczny Grabowskiego - ćwiczenia praktyczne


Terminy realizacji:
14-03-2020 w godz. 10:00-15:00

Cena: 150,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, wychowawcy świetlicy, nauczyciele wspomagający
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Ewa Olejnik
Prowadzący: Bartek Trojanowski