Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Wczesna aktywność matematyczna dziecka - eksperymentowanie, kształtowanie pojęć matematycznych poprzez aktywność własną - ruch, sztuka, czynności manipulacyjne (seminarium i warsztaty)

Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedszkoli i I etapu edukacyjnego
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Grażyna Troszyńska
Prowadzący: prof. Małgorzata Makiewicz