Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Wdrażamy nową podstawę programową z biologii - metoda eksperymentu w doświadczeniach biologicznych (warsztaty)Program:
  1. Metoda eksperymentu w podstawie programowej.
  2. Eksperyment biologiczny krok po kroku.
  3. Przeprowadzamy doświadczenia z podstawy programowej metodą eksperymentu.

Terminy realizacji:
05-02-2019 w godz. 14.30-17.45
12-02-2019 w godz. 14.30-17.45

Cena: 80,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele biologii, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Ewa Olejnik
Prowadzący: Ewa Olejnik