Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Wdrażanie nowej podstawy programowej z fizyki w szkole podstawowej (warsztaty)Program:
  1. Założenia podstawy programowej oraz ogólne cele kształcenia przedmiotu fizyka w klasach VII - VIII.
  2. Szczegółowe zapisy podstawy programowej z fizyki.
  3. Przykładowe konspekty lekcji.

Terminy realizacji:
00-00-0000 w godz.
00-00-0000 w godz.

Cena: 80,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele fizyki, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Aleksandra Łuniewska
Prowadzący: Aleksandra Łuniewska