Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Wdrażanie nowej podstawy programowej z informatyki w szkole podstawowej (seminarium)Program:
  1. Ogólne założenia reformy programowej.
  2. Podstawa programowa w zakresie edukacji informatycznej i informatyki.
  3. Stara i nowa podstawa programowa.
  4. Wnioski i rekomendacje do realizacji podstawy programowej.


Cena: 20,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele informatyki
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Aleksandra Łuniewska
Prowadzący: dr Anna Kwiatkowska