Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Wdrażanie oceniania kształtującego i jego monitorowanie (kurs blended learnig)Program:
  1. Planowanie procesu dydaktycznego z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego.
  2. Kryteria sukcesu drogowskazem w pracy ucznia i nauczyciela.
  3. Informacja zwrotna czynnikiem motywującym ucznia do nauki.
  4. Współpraca z rodzicami w motywowaniu uczniów do nauki.

Terminy realizacji:
18-01-2018 w godz. 14.30 - 18.00
01-02-2018 w godz. 14.30 - 18.00

Cena: 20,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 20
Kierownik formy: Tamara Kozikowska
Prowadzący: Tamara Kozikowska