Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Wielokulturowość w edukacjiProgram:

11.00- otwarcie konferencji Grażyna Troszyńska, Dyrektor Kujawsko- Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

11.10- 11.30- Wielokulturowość Włocławka w przestrzeni historycznej- Tomasz Wąsik, Kierownik Działu Historycznego w  Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

11.30- 12.00- Czego oczy nie widzą…- Dominika Cieślikowska, trenerka i superwizorka umiejętności międzykulturowych, członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, autorka i współautorka ponad 40 publikacji z dziedziny wielokulturowości i edukacji antydyskryminacyjnej

12.00- 12.25- Jak rozmawiać o wielokulturowości w szkole?- Julia Godorowska, koordynatorka projektu Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub dobrej rozmowy z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie

12.30- 13.00- Rozwój kompetencji w środowisku wielokulturowym na przykładzie Erasmusa „All together learning at school”- Anna Szajerska, anglistka w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie, trenerka, autorka programów szkoleń i współautorka materiałów szkoleniowych ORE

13.00- 13.20- Wielokulturowość w systemie edukacji hiszpańskiej na przykładzie Andaluzji- Grażyna Troszyńska, Dyrektor KPCEN we Włocławku

13.20- 13.50- przerwa kawowa z poczęstunkiem

13.50- 14.50- warsztaty do wyboru:

I: Jedna Polska, wiele kultur. II Rzeczpospolita w pamięci świadków- Monika Koszyńska, Kierowniczka Sekcji Programów dla Nauczycieli z Działu Edukacji w Muzeum  Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie

II: Czego oczy nie widzą, czyli ekspresowy kurs kompetencji międzykulturowych- Dominika Cieślikowska


Terminy realizacji:
24-10-2019 w godz. 11:00-14:50

Cena: 0,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Kierownik formy: Dorota Łańcucka