Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Wielokulturowość w systemie edukacji hiszpańskiej na przykładzie Andaluzji (wizyta studyjna)Program:
  1. Kulturowy pluralizm w hiszpańskim systemie oświaty.
  2. Znaczenie dialogu i interakcji z przedstawicielami innych kultur i narodów.
  3. Prezentacja placówek, wymiana poglądów i doświadczeń.

Terminy realizacji:
25-09-2019 w godz.

Cena: 3450,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek
Liczba godzin: 28
Kierownik formy: Dorota Łańcucka
Prowadzący: Dorota Łańcucka, prof. Małgorzata Makiewicz (US)