Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Wirtualna biblioteka - poszukiwanie informacji w bibliotekach cyfrowych

Liczba godzin: 2
Prowadzący: nauczyciele bibliotekarze