Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Włocławek ,moje miasto - gra miejska z wykorzystaniem urządzeń mobilnych

Liczba godzin: 2
Prowadzący: nauczyciele bibliotekarze