Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Wspierająca rola nauczyciela w motywowaniu uczniów do nauki (kurs blended learning)Program:
  1. Planowanie lekcji z zastosowaniem pokoju zagadek, gier dydaktycznych i pytań kluczowych.
  2. Motywująca rola informacji zwrotnej.
  3. Podsumowanie lekcji kierunkiem rozwoju nauczyciela i ucznia.

Praca online:

04.04.2019 r. - 06.05.2019 r.


Terminy realizacji:
03-04-2019 w godz. 14.30-17.45
07-05-2019 w godz. 14.30-16.00

Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Liczba godzin: 20
Kierownik formy: Tamara Kozikowska
Prowadzący: Tamara Kozikowska