Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Wspieranie ucznia z zaburzeniem ze spektrum autyzmu i SPE w szkole ogólnodostępnej (warsztaty)
Terminy realizacji:
26-11-2022 w godz.

Cena: 90 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka
Prowadzący: Aneta Błaszczyk