Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Współpraca szkoły z pracodawcami (warsztaty)Program:
  1. Podstawy prawne współpracy szkoły z pracodawcami.
  2. Dualny system kształcenia.
  3. Branżowa szkoła pierwszego stopnia szansą na nowoczesny sposób kształcenia w zawodzie.

Terminy realizacji:
13-03-2018 w godz. 15.00 - 17.30
20-03-2018 w godz. 15.00 - 17.30

Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele techników i szkół branżowych
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński
Prowadzący: ekspert z ORE