Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Wspomaganie dziecka w pokonywaniu trudności w uczeniu się matematykiProgram:

1. Rozwój umiejętności matematycznych dzieci.
2. Ćwiczenia rozwijające umiejętności. matematyczne.
3. Gry i zabawy matematyczne z elementami ruchu.
4. Przyczyny i charakterystyka trudności w uczeniu się matematyki.
5. Indywidualizacja w procesie nauczania matematyki.Cena: 100,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, terapii pedagogicznej, świetlic
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Joanna Wójcicka