Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Wspomaganie nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów (warsztaty)Program:
  1. Kompetencje kluczowe w podstawie programowej.
  2. Analiza aktów prawnych pod kątem kształcenia kompetencji kluczowych.
  3. Wspieranie nauczycieli w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów.
  4. Monitorowanie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów.

Terminy realizacji:
22-11-2018 w godz. 9.00-12.30

Cena: 50,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek, przedstawiciele JST, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Ewa Olejnik
Prowadzący: Ewa Olejnik