Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Wspomaganie pracy z uczniem o SPE (seminarium)Program:
1. Nauczyciel specjalista(nauczyciel wspomagający) w świetle prawa oświatowego
2. Obowiązki i dokumentacja pracy nauczyciela specjalisty(nauczyciela wspomagającego)
3. Współpraca nauczyciela specjalisty(nauczyciela wspomagającego) z innymi nauczycielami i rodzicami

Terminy realizacji:
16-02-2022 w godz. 15.00-17.15

Cena: 45,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Ewa Olejnik
Prowadzący: Ewa Olejnik, nauczyciel specjalista