Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Wychowanie do życia w rodzinie - upowszechnianie dobrych praktyk (seminarium)Program:
1. Jak dobrze realizować wychowanie do życia w rodzinie? - przykłady dobrych praktyk

Terminy realizacji:
10-11-2021 w godz. 14.00-17.30

Cena: 60,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka
Prowadzący: Katarzyna Zawacka, specjaliści zewnętrzni