Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Wychowanie fizyczne w nowej podstawie programowej (warsztaty)Program:
  1. Nowa podstawa programowa z wychowania fizycznego w szkole podstawowej.
  2. Planowanie pracy nauczyciela wychowania fizycznego w szkole podstawowej.

Terminy realizacji:
09-10-2017 w godz. 15.30 - 18.00
16-10-2017 w godz. 15.30 - 18.00

Cena: 80,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wychowania fizycznego, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Ewa Olejnik
Prowadzący: dr Marek Zieliński