Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Wychowanie fizyczne w warunkach nietypowych (warsztaty)Program:
  1. Zasady organizacji lekcji wychowania fizycznego w warunkach nietypowych.
  2. Zajęcia z użyciem nietypowych przedmiotów.
  3. Tworzenie miejsca do gier i zabaw.
  4. Przykłady realizacji zajęć w nietypowych warunkach.

Terminy realizacji:
29-03-2019 w godz. 14.30-17.30

Cena: 40,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Marek Wódecki - nauczyciel wychowania fizycznego