Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Wychowanie patriotyczne w korelacji międzyprzedmiotowej (warsztaty)Program:
  1. Patriotyzm dziedzictwa i patriotyzm jutra.
  2. Obszary działań wychowawczych sprzyjających rozwijaniu postaw i umiejętności.
  3. Partnerstwo jako wynik procesu wychowawczego realizowanego w całej szkolnej społeczności.

Terminy realizacji:
04-04-2019 w godz. 14.00-17.00

Cena: 40,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek, pedagodzy szkolni, wychowawcy
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Dorota Łańcucka
Prowadzący: Dorota Łańcucka