Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Wychowanie to wyzwanie - wychowanie w dialogu (warsztaty)Program:
1.Cele wychowania, a kształtowanie postaw dziecka
2.Co wybrać? - metody i techniki wychowania w pedagogice
3.Metoda przykładu osobistego i dialog z  wychowankiem
4.Metody komunikacji wywołujące i podtrzymujące pożądane zachowania i postawy dziecka

Terminy realizacji:
14-02-2023 w godz. 15.00-18.00

Cena: 60 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska