Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Wychowywać - ale jak? - sieć współpracy dla wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnychProgram:
1. Wspólne zdiagnozowanie potrzeb środowiska, opracowanie planu działania
2. Budowanie pracy wychowawczej w placówce metodą strategii
3. Wymiana praktycznych pomysłów – przykłady dobrych praktyk
4. Opracowanie banku scenariuszy lekcji wychowawczych uwzględniających zadania szkoły

Terminy realizacji:
11-10-2021 w godz.
10-06-2022 w godz.

Cena: 0,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 20
Prowadzący: Katarzyna Zawacka