Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Wykorzystaj potencjał mediów elektronicznych - praca metodą WebQuest (warsztaty)Program:
  1. TIK w nowej podstawie programowej.
  2. Na czym polega praca metodą WebQuest?
  3. Tworzenie własnych WebQuestów.
  4. Co ma wspólnego WebQuest z metodą projektu?
  5. Miejsca publikowania WebQuestów.

Terminy realizacji:
10-04-2018 w godz. 14.30 - 17.30
17-04-2018 w godz. 14.30 - 17.30

Cena: 120,00 zł
Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół
Liczba godzin: 12
Kierownik formy: Ewa Olejnik
Prowadzący: Ewa Olejnik