Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Wykorzystanie czujników pomiarowych w nauczaniu chemii (warsztaty)Program:
1.Realizacja podstawy programowej z wykorzystaniem czujników pomiarowych
2.Nowoczesne technologie w przygotowaniu do matury z chemii


Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Tamara Kozikowska
Prowadzący: Stefan Siedlecki