Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu (seminarium)Program:
  1. Kompetencje społeczne na rynku pracy.
  2. Rozwiązania metodyczne  w procesie projektowania  przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej ucznia.

 Cena: 30,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński
Prowadzący: Dariusz Jałoszyński