Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Wykorzystanie TIK na lekcjach matematyki w klasach IV-VIII (warsztaty)Program:
1. Programy wspomagające nauczanie np.GEOGEBRA
2. Korzystanie z plików udostępnionych w sieci
3. Filmy wspomagające nauczanie
4. Serwisy internetowe popularyzujące matematykę


Cena: 45,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Bogusława Stuczyńska