Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Wykorzystanie zasobów TIK  w pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych (kurs online)Program:
  1. Szkolenie zawodowe – organizacja i podstawy prawne.
  2. Wykorzystanie nowoczesnej technologii na lekcjach przedmiotów zawodowych.
  3. Dobre praktyki w pracy nauczyciela

Praca online: 04.11.2019-29.11.2019


Terminy realizacji:
04-11-2019 w godz.

Cena: 30,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: doradcy zawodowi
Liczba godzin: 30
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński