Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Z grą edukacyjną "W pustyni i w puszczy" rozwijamy kompetencje czytelnicze i kulturowe

Liczba godzin: 2
Prowadzący: nauczyciele bibliotekarze