Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Z grą edukacyjną "W pustyni i w puszczy" rozwijamy kompetencje czytelnicze i kulturowe





Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 2
Prowadzący: nauczyciele bibliotekarze