Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Zabawy logiczne wprowadzające dziecko w świat umowności językowej (warsztaty)Program:
  1. Proces kodowania i dekodowania jako przechodzenie od działania w przestrzeni do umowności.
  2. Zabawy sprzyjające rozwijaniu myślenia symbolicznego dziecka.

Terminy realizacji:
15-01-2020 w godz. 15.00-17.15
22-01-2020 w godz. 15.00-17.15

Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedszkola
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Jolanta Kolibowska