Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Zabawy logopedyczne dla przedszkolaka (warsztaty)Program:
1.Diagnoza trudności i ich przyczyn w mówieniu
2.Strategie usprawniające aparat mowy dziecka
3.Zabawy i  ćwiczenia poprawiające artykulację
4.Intensywne wspomaganie rozwoju mowy wychowanka przy współpracy z rodziną

Terminy realizacji:
05-10-2022 w godz. 15.00-18.00

Cena: 60 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Joanna Drzewudzka-Bujak