Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Zabawy sensoryczne w e-edukacji przedszkolnej i domowejProgram:

Wyjaśnienie pojęcia integracja sensoryczna
Znaczenie integracji sensorycznej dla wszechstronnego rozwoju dziecka
Zabawy sensoryczne możliwe do wykorzystania zdalnej edukacji i w warunkach domowych
Odpowiedzi na pytania uczestników


Terminy realizacji:
20-05-2020 w godz. 15.00-16.00

Cena: 50,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 1
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Jolanta Kolibowska