Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Zabawy z algorytmami

Liczba godzin: 2
Prowadzący: nauczyciele bibliotekarze