Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży w funkcjonowaniu społecznym (seminarium)Program:
  1. Pojęcie zdrowia psychicznego.
  2. Kryzys adolescencyjny.
  3. Zachowania suicydalne dzieci i młodzieży.

Terminy realizacji:
24-10-2018 w godz. 11.00-14.00

Cena: 40,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Dorota Łańcucka
Prowadzący: lek. med. Agnieszka Pardo