Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Zaburzenia komunikacji językowej o podłożu neurologicznym - objawy, przyczyny, diagnoza i terapia logopedyczna (warsztaty)Program:
  1. Zagadnienia dotyczące terminologii zaburzeń afatycznych.
  2. Afazja u dziecka - objawy, typy, przyczyny i rokowania.
  3. Zaburzenia dyzartryczne u dziecka - objawy, typy, przyczyny i rokowania.
  4. Praktyczne oblicza terapii, zasady, techniki terapeutyczne stosowane w pracy z dzieckiem z afazją, dyzartrią.

Terminy realizacji:
03-03-2018 w godz. 09.00 - 13.00
10-03-2018 w godz. 09.00 - 13.00

Cena: 100,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: logopedzi, nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz pozostałych etapów edukacyjnych
Liczba godzin: 10
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: mgr Jolanta Zielińska