Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Zaciekaw ucznia! - IBSE na przedmiotach przyrodniczych (warsztaty)Program:
  1. Dlaczego IBSE?
  2. Uczeń badaczem, nauczyciel przewodnikiem
  3. IBSE krok po kroku
  4. IBSE w praktyce na zajęciach

Terminy realizacji:
11-03-2021 w godz.
18-03-2021 w godz.
25-11-2021 w godz.

Cena: 120,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych
Liczba godzin: 12
Kierownik formy: Ewa Olejnik