Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Zadania nauczyciela oraz szkoły w przygotowaniu ucznia do wyboru ścieżki rozwoju (kurs online)Program:
  1. Podstawy prawne doradztwa zawodowego w szkole.
  2. Predyspozycje i uzdolnienia uczniów.
  3. Preorientacja i orientacja zawodowa w szkole. Elementy doradztwa na lekcjach.

Praca online:

29.04.2019 r. - 26.05.2019 r.Cena: 70,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół
Liczba godzin: 30
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński
Prowadzący: Dariusz Jałoszyński