Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Zadania opiekuna stażu w awansie zawodowym nauczycieli (warsztaty)Program:
  1. Warsztat pracy opiekuna stażu.
  2. Przygotowanie do opracowania opinii o dorobku zawodowym nauczyciela stażysty za okres stażu.

Terminy realizacji:
10-10-2019 w godz. 14.30-17.30
17-10-2019 w godz. 14.30-17.30

Cena: 80,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele, dyrektorzy szkół
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Tamara Kozikowska
Prowadzący: Tamara Kozikowska