Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Zagadnienia języka i komunikacji, literatury i kultury na lekcjach języka polskiego (warsztaty)Program:
  1. Retoryka w praktyce szkolnej: konstruowanie wypowiedzi, stawianie tezy, tworzenie argumentów.
  2. Lektury obowiązkowe i uzupełniające-jak je twórczo omawiać?
  3. Tworzenie tekstu: plan wypowiedzi, rola akapitów, argument a przykład.
  4. Sztuka mówienia: rozumienie tekstu, odpowiednia intonacja, dykcja i akcentowanie, napięcie emocjonalne i pauzy.
  5. Samokształcenie w procesie edukacji.
  6. Budowanie wiązek zadań rozwijających umiejętności uczniów w zakresie kształcenia literackiego i kulturowego, językowego, tworzenia wypowiedzi oraz samokształcenia.

Terminy realizacji:
13-09-2017 w godz. 15.00 - 18.00
20-09-2017 w godz. 15.00 - 18.00
27-09-2017 w godz. 15.00 - 18.00

Cena: 90,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele języka  polskiego II etapu edukacyjnego
Liczba godzin: 9
Kierownik formy: Aneta Gabryelczyk
Prowadzący: Aneta Gabryelczyk