Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawe w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej (warsztaty)Program:
  1. Przyczyny trudności dzieci w nauce
  2. Planowanie  zajęć dla dziecka z trudnościami w nauce
  3. Realizacja i ewaluacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

Terminy realizacji:
17-03-2021 w godz. 15.00-17.15
24-03-2021 w godz. 15.00-17.15
31-03-2021 w godz. 15.00-17.15

Cena: 120,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej
Liczba godzin: 12
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska