Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Zanim przedszkolak stanie się "van Goghiem" (warsztaty)Program:
  1. Rozwój sprawności plastycznej dziecka.
  2. Techniki plastyczne sprzyjające samodzielnej ekspresji dziecka.
  3. Powstawanie wytworów sztuki dziecięcej - skutek twórczej, edukacyjnej zabawy.

Terminy realizacji:
05-03-2019 w godz. 15.00-17.30
12-03-2019 w godz. 15.00-17.30
19-03-2019 w godz. 15.00-17.30

Cena: 90,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 9
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Jolanta Kolibowska