Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Zasoby internetowe oraz wykorzystanie platformy edukacyjnej EDUPOLIS w pracy doradcy zawodowego (seminarium)Program:
  1. Podstawy prawne korzystania z zasobów internetowych.
  2. Testy i gry online.
  3. Tworzenie e-portfolio przy wykorzystaniu narzędzi TIK.

Terminy realizacji:
15-11-2018 w godz. 10.00-13.15

Cena: 40,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński
Prowadzący: Agata Antkowska, Dariusz Jałoszyński